Tietosuojatiedote

Laatimispäivä 24.5.2018


Yleistä

Ahonen Design Oy tuottaa palveluita yhdessä luotettavien sopimuskumppaneiden kanssa. Palveluiden tuottamisessa kerätään tietoja käyttäjistä sekä käyttäjien itsensä antamina että analytiikan tietoina. Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt (esim. sähköposti), että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojatiedotteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Ahonen Design Oy (Y-tunnus: 2828267-9)
Telkkätie 1 C7, 87250 KAJAANI
puh. 0400749591, anssi@ahonendesign.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anssi Ahonen, anssi@ahonendesign.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksia ovat palvelun toimittaminen, kehittäminen sekä seuranta, asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä, tilausten arkistointi, käsittely ja toimittaminen sekä mainonnan kohdentaminen ja rekisteröityneiden käyttäjien osalta suoramarkkinointi. Tietoja tarvitaan myös palvelun turvallisuuden varmistamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Oikeusperusteena ovat tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaiset perusteet:

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet: Käsittelemme asiakkaidemme tietoja mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.

Lakisääteinen velvoite: Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut: Mikäli meillä ei ole sopimussuhdetta sinuun, käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen (mm. sähköposti), verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palvelujemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen.

Suostumus: Tilatessasi uutiskirjeen sivuiltamme, käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. 

4. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja tarvittaessa myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä. Tilauksissa tallentuvat mm. nimi, osoite-/yhteystiedot, IP-osoite, tilauksiin, maksutapahtumiin sekä toimitukseen liittyvät tiedot.

Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojen ja palveluiden käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

5. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Tietoja käsittelee Ahonen Design Oy sekä sopimuskumppanit palveluiden tarjoamiseksi. Sopimuskumppanit ylläpitävät palveluja (kuten sähköposti, nettisivut, verkkokauppa, maksunvälitys), jolloin tietoa on heidän ja heidän alihankkijoidensa järjestelmissä/palvelimilla ja ylläpidon piirissä. Tietoa voidaan siirtää myös muille tarpeellisille kolmansille osapuolille (esim. kuljetusliike) ja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esim. Yhdysvallat, Kanada) tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia (Euroopan komissio tunnustaa maiden riittävän tietosuojan tason: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.) Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

7. Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai eri lait ja niiden vastuut sitä vaativat.

Rekisteröityneet asiakkaat voivat muokata tietojaan. Asiakkaalle tulee mahdollisuus myös poistaa tilinsä.

Verkkokauppapalvelun tuottaja pyrkii poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot poistetaan, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palvelujemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta

Maksulaitokset on velvoitettu lakien ja säädösten perusteella säilyttämään maksutiedot viiden vuoden ajan (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Tämän jälkeen maksutiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

8. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Pääsy yrityksen järjestelmiin on suojattu tunnuksin ja salasanoin. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena.

9. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojatiedotteen mukaisin periaattein, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

10. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palvelujamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palvelujemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

Alla olevista linkeistä löydät tarkempaa tietoa eri sivuilla käytettävistä evästeistä ja esimerkkejä kuinka hallita evästeitä selaimessa:

Nettikauppa (ahonendesignshop.mycashflow.fi):

https://www.mycashflow.fi/tiet...

Kotisivut (ahonendesign.fi):
https://www.fonecta.fi/info/hy...

11. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen: Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille.

Pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi: Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tai vanhentuneiden taikka muuten puutteellisten tietojen korjaamista.

Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen poistamista esimerkiksi jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty tai jos perut suostumuksesi, jonka perusteella olemme tietojasi käsitelleet.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi: Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin koska tahansa.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Esimerkiksi jos tiedot ovat mielestäsi väärin, jolloin voimme rajoittaa käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden tarkistamisen ajaksi tai jos käsittely on mielestäsi lainvastaista, etkä halua tietojasi poistettavan.

Oikeus saada tiedot siirretyksi: Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot.

Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä ja profilointia: Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

12. Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli yhteydenottosi koskee omien henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

13. Voidaanko tätä tietosuojatiedotetta päivittää?

Päivitämme tiedotteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsäädännön muuttuessa, joten voit halutessasi tarkistaa tiedotteen aika ajoin. Löydät tiedotteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tietosuojatiedote korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.