Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 15.12.2017

1. Rekisterinpitäjä
Ahonen Design Oy (Y-tunnus: 2828267-9)
Telkkätie 1 C7, 87250 KAJAANI
puh. 0400749591, anssi@ahonendesign.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anssi Ahonen, anssi@ahonendesign.fi

3. Rekisterin nimi
Ahonen Design Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkuussuhteen hoitaminen, tilausten arkistointi ja käsittely, mahdollisten kadonneiden pakettien seuranta. Teknisen toteutuksen takia osa tiedoista sijaitsee yhteistyökumppaneiden palvelimilla ja ylläpidossa.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiviestit, nettikauppatilaukset, nettikauppaan rekisteröityminen, tilausten tai palautusten kannalta olennaiset tiedot kuten:
Nimi
Yhteystiedot
Tilauksiin, toimitukseen & seurantaan sekä laskuttamiseen tarvittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään sähköpostilla, puhelimella, verkkokaupan välityksellä (verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta. Asiakas voi muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla) tai muilla viestimillä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Sähköpostipalvelin sijaitsee kirjoitushetkellä teknisen toteutuksen takia EU:n ulkopuolella Kanadassa (voi muuttua palveluntarjoajan muutoksien tai palveluntarjoajan vaihtumisen seurauksena), verkkokaupan palvelin sijaitsee Suomessa, Ahonen Design Oy:n tietoa käsittelevät laitteet sijaitsevat Suomessa (mobiililaitteet voivat olla käytössä Suomen rajojen ulkopuolella).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto säilytetään salasana-suojatusti.